Код та найменування спеціальності

013 Початкова освіта

Спеціалізація:

Початкова освіта з поглибленим вивченням англійської мови

Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський)

Форма навчання:

Денна

Заочна

Вибіркова дисципліна загального циклу