Мета вибіркової навчальної дисципліни «Міжнародна і регіональна безпека» полягає формуванні розуміння сутності понять «міжнародна і регіональна безпека», існуючих сьогодні загроз та викликів у сфері безпеки, їх виявлення та забезпечення протидії їм.

Код та найменування спеціальності: 

  • 256 Національна безпека (за окремими сферами забезпечення і видами діяльності)

ОПП: 

  • Національна безпека (за окремими сферами забезпечення і видами діяльності)

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

  • Заочна.

Вибіркова дисципліна загального циклу