Дисципліна «Літературний дискурс ХХ–ХХІ ст.» покликана розвивати критичне мислення студентів, формувати високоінтелектуальну моральну особистість. В умовах, коли інформації, ретрансльованої багатьма каналами, забагато для повноцінного осмислення пересічним реципієнтом, важливою стає роль журналіста-аналітика, публіциста, щоб пояснювати факти і явища, визначати причинно-наслідкові зв’язки, тенденції, критично їх оцінювати. Вивчення кращих зразків художньої літератури, зокрема й текстів нобелівських лавреатів, однозначно, сприятиме формуванню саме таких компетентностей.


Мета навчальної дисципліни – сформувати якісний художній смак студентів і студенток, здатність критично мислити.

Код та найменування спеціальності: 

  • 061 Журналістика

ОПП: 

  • Журналістика

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

  • Денна

  • Заочна