Код та найменування спеціальності: 

  • 034 Культурологія

ОПП: 

  • Культурологія

Рівень вищої освіти: другий (магістерський)

Форма навчання: 

  • Денна

  • Заочна.