Мета курсу – вивчення історії європейської інтеграції до середини ХХ ст., аналіз її проєктів, спроб їх реалізації. Особлива увага при цьому приділяється дослідженню умов, які унеможливлювали впровадженню проєктів в життя. .

Завданнями, які ставить навчальна дисципліна є: аналіз сутності і змісту інтеграційних й інкорпораційних процесів на Європейському континенті, визначення стану й динаміки цього явища на певному історичному етапі, встановлення основних рис інтеграційної політики, варіантів їх реалізації й позицій окремих держав у виборі інструментарію консолідації своєї території; встановлюються історичні моделі, які відіграли істотну роль у створенні й функціонуванні ЄС.

Код та найменування спеціальності: 

  • 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

ОПП: 

  • Євроатлантичні студії

Рівень вищої освіти: другий (магістерський)

Форма навчання: 

  • Денна

  • Заочна.