Мета вивчення курсу: В межах пропонованої дисципліни студенти зможуть ознайомитись з напрямом можливої роботи історика: публічною історією. Публічна історія вивчає форми популяризації історичних знань та займається тим, щоб «зробити історію актуальною та корисною у публічній сфері». Саме публічна історія доносить до широкого загалу населення інформацію про історичні події різними способами: через медіа, Інтернет-ресурси, місцеві музеї, фільми, телевізійні шоу, науково-популярну літературу тощо. Студент на основі отриманих теоретичних знань матиме можливість через практичні заняття навчитись працювати у сфері публічної історії.

Код та найменування спеціальності: 

032 Історія та археологія, ОПП "Історія та археологія"

Рівень вищої освіти: другий (магістерський)

Форма навчання: заочна