Код та найменування спеціальності: 034 Культурологія

ОПП: Культурологія

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

Денна

Заочна.

Код та найменування спеціальності: 033 Філософія

ОПП: Філософія

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

Денна

Заочна.