Мета навчальної дисципліни – вивчення студентами теоретичних та практичних засад відеовиробництва; ознайомлення з технологією створення аудіовізуального продукту в різних жанрах, структурою та принципами верстки відеоконтенту; вироблення у студентів професійних компетентностей роботи у творчій групі, планування знімального процесу, тощо.

Код та найменування спеціальності: 

          035.041 Філологія

ОПП:

  • Англійська та друга іноземна (німецька/французька) мови. Література. Переклад

         
          035 Філологія. 035.01 Українська мова та література

ОПП: 

  • Українська мова та література.

        
           061 Журналістика

ОПП: 

  • Реклама та PR

 
           051 Економіка

ОПП: 

  • Економічна кібернетика

 
           122 Комп’ютерні науки

ОПП: 

  • Комп’ютерні науки 


           072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок

ОПП: 

  • Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок

  
           071 Облік і оподаткування

ОПП: 

  • Облік і оподаткування


Вибіркова дисципліна загального циклу

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: денна