Код та найменування спеціальності: 

  • 013 Початкова освіта

ОПП: 

  • Початкова освіта

Рівень вищої освіти: Другий (магістерський)

Форма навчання: 

  • Денна

  • Заочна.