Курс «Фентезійна література: як читати / писати фентезі» належить до вибіркових дисциплін загального циклу підготовки.

Фентезі є одним із найбільш популярних жанрів масової літератури. Усе більше авторів, зокрема й українських, пишуть такі тексти – і їхні книги стають бестселерами. Усе більше режисерів і продюсерів знімають за ними фільми – і вони збирають мільйонні касові збори. Такою літературою захоплюються й діти, і дорослі; вона впливає на сприйняття світу й себе. Тож її вивчення сприяє розумінню ключових патернів у масовій культурі й свідомості, що, безумовно, допоможе глибше розуміти світ.

Курс розрахований на студентів другого, третього та четвертого років навчання.

Мета навчальної дисципліни – знати ключові художні концепції, типові структури, сюжети, персонажів фентезійого тексту; могти створювати власні художні концепції, рамки персонажів, фрагменти й цілісні фентезійні тексти різних жанрів, головно новели та повісті.

Код та найменування спеціальності: 

  • 035 Філологія. 035.01 Українська мова та література

ОПП: 

  • Літературна творчість.

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

  • Денна

  • Заочна.

Вибіркова дисципліна загального циклу