Код та найменування спеціальності: 

  • 061 Журналістика

ОПП: 

  • Журналістика

Рівень вищої освіти: Другий (магістерський)

Форма навчання: 

  • Денна

  • Заочна