Мета навчальної дисципліни – навчити студентів відсортовувати правдиву і справжню інформацію від брехні, перевіряти дані, готувати матеріали у збалансований, прозорий та точний спосіб, вміти розрізняти справжню інформацію, підтверджувати новини та інші матеріали, правильно розуміти факти і не піддаватися маніпуляціям.

Код та найменування спеціальності: 

  • 061 Журналістика

ОПП: 

  • Журналістика

Рівень вищої освіти: другий (магістерський)

Форма навчання: 

  • Денна

  • Заочна.

Вибіркова дисципліна загального циклу