Для магістратури спеціальності 032 Історія та археологія (ОПП “Історія та археологія”):


Код та найменування спеціальності: 

032 Історія та археологія

ОПП: 

Історія та археологія

Рівень вищої освіти: другий (магістерський)

Форма навчання: 

Денна

Заочна.