Код та найменування спеціальності: 

  • 032 Історія та археологія

ОПП: 

  • Історія та археологія

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

  • Денна

  • Заочна.

Вибіркова дисципліна загального циклу