Навчальний курс «Крос-культурна грамотність педагога та методика національного виховання в початковій школі» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки галузі знань 01 гуманітарні науки, напряму підготовки для спеціальності 013 «Початкова освіта».

Предметом нормативної навчальної дисципліни є крос-культурна інформативна компетентність педагога і методи національного виховання у початковій школі.

Код та найменування спеціальності: 

  • 013 Початкова освіта

ОПП: 

  • Початкова освіта з поглибленим вивченням англійської мови

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

  • Денна

  • Заочна.