Українська мова в медіа: комунікаційний практикум – це дисципліна, що формує ключові комунікаційні компетентності здобувачів, які навчаються за освітньою програмою «Реклама та PR». Ідеться головно про належну комунікацію з усіма суб’єктами комунікаційної рекламної та PR-діяльностей з урахуванням прагматичних цілей комунікації, комунікаційної стратегії, тону голосу тощо.

Дисципліна включає як підготовку здобувачів у плані мовної й мовленнєвої компетентностей, так і позамовних аспектів професійної комунікації.


Мета навчальної дисциплінисформувати професійні комунікаційні компетентності здобувачів, які навчаються за програмою «Реклама та PR».

Код та найменування спеціальності: 

  • 061 Журналістика

ОПП: 

  • Журналістика

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

  • Денна

  • Заочна