Код та найменування спеціальності: 061 Журналістика

ОПП: Журналістика

Рівень вищої освіти:другий (магістерський)

Форма навчання

·        Денна

·        Заочна.