Володіння сторітелінгом сьогодні є важливою компетентністю не лише тих, хто працює в галузі комунікацій, але й кожного й кожної, хто має сторінки в соціальних мережах, спілкується з людьми, хоче сформувати певне враження про себе чи вплинути на думку інших. По суті, сторітелінг потрібен усім. І ним можна оволодіти.

Код та найменування спеціальності: 

  • 061 Журналістика

ОПП: 

  • Журналістика

Рівень вищої освіти: другий (магістерський)

Форма навчання: 

  • Денна

  • Заочна.