Особливості редакційної політики ЗМІ, робота з джерелами інформації й темами, цільова авдиторія та ін. – специфіка організації діяльності різних медіа й підготовки матеріалів для них вивчається здобувачами в межах курсу галузевих медіа.

Добір медіа відбувається за запитом студентів. Спілкування з представниками різних медіа, робота над власними проєктами в межах певної медіаспеціалізації під керівництвом викладача й із консультаціями представників медіа – така організація курсу є найбільш оптимальною для належного опанування професійними компететностями й розширення професійних контактів.

Код та найменування спеціальності: 

  • 061 Журналістика

ОПП: 

  • Журналістика

Рівень вищої освіти: другий (магістерський)

Форма навчання: 

  • Денна

  • Заочна.