Код та найменування спеціальності

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання:

Очна

Заочна

 

 

 

 

 

Для читання обов'язкової дисципліни для спеціальності:

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

 

Кафедра по якій викладач має навантаження:

Кафедра інформаційно-документних комунікацій