Код та найменування спеціальності: 

  • 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

ОПП: 

  • Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Рівень вищої освіти: другий (магістерський)

Форма навчання: 

  • Денна