Геронтологія  займається проблемами старіння людини і вивчає способи боротьби зі старінням і смертю. Складовою частиною геронтології є геріатрія - (дослівно перекладається як лікування похилого людині: geron літня людина і iatreia - лікування). Даний розділ геронтології займається вивченням клініки, попередження, лікування і діагностики захворювань в похилому віці.

Код та найменування спеціальності: 

  • 229 Громадське здоров’я

ОПП: 

  • Громадське здоров’я

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

  • Денна

  • Заочна.