Код та найменування спеціальності

·       071 Облік і оподаткування

ОПП

·       Облік і оподаткування

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання

·       Денна

·       Заочна.

Код та найменування спеціальності

·       072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок

ОПП

·       Фінанси та бізнес-аналітика

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання

·       Денна

·       Заочна.

Код та найменування спеціальності

·       122 Комп’ютерні науки

ОПП

·       Комп’ютерні науки

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання

·       Денна

·       Заочна.

Код та найменування спеціальності

·       075 Маркетинг

ОПП

·       Data-маркетинг та аналітика

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання

·       Денна

·       Заочна.

Код та найменування спеціальності

·       051 Економіка

ОПП

·       Економічна кібернетика

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання

·       Денна

·       Заочна.

Вибіркова дисципліна загального циклу