Цей курс включений до циклу вибіркових професійної підготовки для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа». Книжковий маркетинг – це сукупність стратегій і тактик, застосовуваних для просування та реклами книг з метою залучення читачів та збільшення їх продажів. Він є важливою частиною видавничого та книжкового бізнесу, допомагаючи авторам та видавцям досягти широкої аудиторії та підвищити впізнаваність їхніх книг. Відповідно, основна мета дисципліни - сформувати вміння роботи з інформаційно-комункаційними стратегіями та тактами у просування такого інформаційного продукту як книжне видання.

Код та найменування спеціальності: 

  • 291 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

ОПП: 

  • Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

  • Денна

  • Заочна.


Вибіркова дисципліна загального циклу