Вибіркова дисципліна для студентів другого (магістерського) рівня економічного факультету

Код та найменування спеціальності: 

·       071 Облік і оподаткування

ОПП: 

·       Облік і оподаткування

Рівень вищої освіти: другий (магістерський)

Форма навчання: 

·       Денна

·       Заочна.

Код та найменування спеціальності: 

·       072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок

ОПП: 

·       Фінанси та бізнес аналітика

Рівень вищої освіти: другий (магістерський)

Форма навчання: 

·       Денна

·       Заочна.

Код та найменування спеціальності: 

·       073 Менеджмент

ОПП: 

·       Менеджмент продажів і логістика

Рівень вищої освіти: другий (магістерський)

Форма навчання: 

·       Денна

·       Заочна.

Код та найменування спеціальності: 

·       073 Менеджмент

ОПП: 

·       HR-менеджмент

·       Рівень вищої освіти: другий (магістерський)

Форма навчання: 

·       Денна

·       Заочна.