Вибіркова дисципліна для студентів економічного факультету.

Код та найменування спеціальності: 

 • 071 Облік і оподаткування

ОПП: 

 • Облік і оподаткування

Рівень вищої освіти: другий (магістерський)

Форма навчання: 

 • Денна

 • Заочна.

Код та найменування спеціальності: 

 • 072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок

ОПП: 

 • Фінанси та бізнес аналітика

Рівень вищої освіти: другий (магістерський)

Форма навчання: 

 • Денна

 • Заочна.

Код та найменування спеціальності: 

 • 073 Менеджмент

ОПП: 

 • Менеджмент продажів і логістика

Рівень вищої освіти: другий (магістерський)

Форма навчання: 

 • Денна

 • Заочна.

Код та найменування спеціальності: 

 • 073 Менеджмент

ОПП: 

 • HR-менеджмент

 • Рівень вищої освіти: другий (магістерський)

Форма навчання: 

 • Денна

 • Заочна.