Мета навчальної дисципліни полягає в ознайомленні студентів з передумовами та перебігом російсько-української війни та її впливом на європейську безпеку, а також навиками аналізу перспектив врегулювання конфлікту та трансформації європейської архітектури безпеки.

Код та найменування спеціальності: 

  • 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

ОПП: 

  • Міжнародні відносини

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

  • Денна

  • Заочна.


Код та найменування спеціальності: 

  • 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

ОПП: 

  • Міжнародні відносини

Рівень вищої освіти: другий (магістерський)

Форма навчання: 

  • Денна

  • Заочна.

Вибіркова дисципліна загального циклу