Програмний курс дисципліни "Основи ділового етикету" призначений надати майбутнім фахівцям знання, вміння, навички з організації ділових контактів, пошуку ділових партнерів та діловому спілкуванню з врахуванням національних, гендерних і релігійних особливостей представників сторін, які спілкуються. Набуті комунікативні компетентності сприятимуть налагодженню ефективних зв'язків у діловій практиці, із ЗМІ, різними групами громадськості, розвитку культури ділового спілкування та досягненню особистого успіху в подальшій професійній кар'єрі.

Код та найменування спеціальності: 

  • 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

    • Денна

    • Заочна