Код та найменування спеціальності: 

  • 073 Менеджмент

ОПП: 

  • Менеджмент продажів і логістика

Рівень вищої освіти: другий (магістерський)

Форма навчання: 

  • Денна

  • Заочна.


Код та найменування спеціальності: 

  • 073 Менеджмент

ОПП: 

  • HR-менеджмент

  • Рівень вищої освіти: другий (магістерський)

Форма навчання: 

  • Денна

  • Заочна.

Вибіркова дисципліна загального циклу