Мета курсу "HR-брендинг в інформаційній діяльності" - набуття здобувачами другого (магістерського) рівня вищої освіти знань та вмінь щодо формування стратегії та реалізації тактики з HR-бренду – дійсного сприйняття компанії як роботодавця власними працівниками і у цільовому сегменті на ринку інформаційних продуктів та послуг як “торгової марки” на ринку праці.


Код та найменування спеціальності: 

  • 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

ОПП: 

  • Інформаційна аналітика та комунікативний менеджмент

Рівень вищої освіти: другий (магістерський)

Форма навчання: 

  • Денна

  • Заочна

Вибіркова дисципліна професійного циклу.