Код та найменування спеціальності: 

  • 013 Початкова освіта

ОПП: 

·        Початкова освіта 

Рівень вищої освіти: Другий (магістерський)

Форма навчання: 

·        Денна

·        Заочна.