“Бізнес у соціальних мережах” - це дисципліна, яка об'єднує журналістику та медіа зі стратегіями та методами ведення бізнесу на платформах соціальних мереж. Основна суть цієї дисципліни для журналістів полягає в розумінні, як використовувати соціальні мережі для підвищення якості та ефективності бізнесу, а також як створювати бізнес-моделі, що базуються на медіа змісті. 

Для журналістів дисципліна “Бізнес у соціальних мережах” надає інструменти та знання, які дозволять їм більш успішно використовувати соціальні мережі у поширенні інформації та взаємодії з аудиторією.


Код та найменування спеціальності: 

  • 061 Журналістика

ОПП: 

  • Журналістика

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

  • Денна

  • Заочна


Код та найменування спеціальності: 

  • 061 Журналістика

ОПП: 

  • Реклама та PR

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

  • Денна

  • Заочна.

Вибіркова дисципліна загального циклу