Курс «Історія України (початок ХХ – початок ХХІ ст.)» спрямований на одну з ключових проблем українського минулого – формування й розвиток української державності в контексті світової та європейської історії.

Код та найменування спеціальності: 

  • 032 Історія та археологія

ОПП: 

  • Історія та археологія

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

  • Денна