Для спеціалістів із різних галузей культури мистецтво публічної комунікації, словесне презентування культурних проєктів є однією із професійних рис, котрих вони можуть набути, вивчаючи дисципліну «Мистецтво публічних презентацій», яку можна вважати правонаступницею Риторики у культурній сфері. Предметом нормативної навчальної дисципліни є історія, теорія і практика словесної презентації та (в ширшому розумінні) комунікації загалом, що вчить студентів не тільки створювати та виголошувати різноманітні тексти, виробляє у них навички публічного мовлення, але і в умовах сучасного суспільства готує їх до різних типів комунікативної діяльності.

Код та найменування спеціальності: 

  • 034 Культурологія

ОПП: 

  • Культурологія

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

  • Денна

  • Заочна.