Даний курс має на меті ознайомити студентів із сучасними підходами до вивчення друкованих засобів масової інформації як складного суспільно-психологічного феномену, масовою комунікацією та науковими парадигмами дослідження медіа-культури, навчити діагностувати реальні текстові повідомлення друкованих ЗМІ та розробляти рекомендації щодо їх вдосконалення.
Код та найменування спеціальності: 

  • 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

    • Денна

    • Заочна