Код та найменування спеціальності: 

  • 256 Національна безпека (за окремими сферами забезпечення і видами діяльності)

ОПП: 

  • Національна безпека (за окремими сферами забезпечення і видами діяльності)

Рівень вищої освіти: другий(магістерський)

Форма навчання: 

  • Денна

  • Заочна.


Код та найменування спеціальності: 

  • 052 Політологія

ОПП: 

  • Політологія

Рівень вищої освіти: другий (магістерський)

Форма навчання: 

  • Денна

  • Заочна.


Вибіркова дисципліна загального циклу