Мета курсу: Дисципліна присвячена актуальній складовій м'якої сили держави: культурній дипломатії. Саме вона дозволяє за допомогою промоції власного культурного продукту впливати на створення позитивного образу держави в інших державах світу або державі-цілі.


Код та найменування спеціальності: 

  • 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

Рівень вищої освіти: Другий (магістерський)

Форма навчання: 

    • Денна


Вибіркова дисципліна загального циклу