Мета дисципліни: Багато держав світу використовують експатріантів як інструмент впливу у країнах поселення для формування іміджу держави, адвокації її потреб та інтересів, відповідне лобіювання потреб. Пропонований курс має на меті вивчення основних можливостей використання діаспор у зовнішній політиці держав.  

Код та найменування спеціальності: 

  • 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

    • Денна


Вибіркова дисципліна загального циклу