Код та найменування спеціальності

  • 013 Початкова освіта

ОПП

·        Початкова освіта з поглибленим вивченням англійської мови

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання

·        Денна

·        Заочна

Вибіркова дисципліна загального циклу