Мета курсу - вивчення основ з Міжнародного права, його ключових понять та принципів, джерел та їх застосування, а також - особливостей реалізації норм МП в різних галузях, сучасних викликів у сфері МП, особливо у сфері Міжнародного гуманітарного права, Міжнародного кримінального права, Права прав людини. 

Курс проводиться для двох груп першого року навчання студентів спеціальності 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

Код та найменування спеціальності: 

  • 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

ОПП: 

  • Міжнародні регіональні студії

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

  • Денна