Викладання курсу має на меті показати основні комунікаційні засоби і технології, якими послуговуються для створення бажаного комунікативного простору його технологи: піарники, рекламісти, журналісти, політики, іміджмейкери, військові, спічрайтери і спіндоктори, а також дати студентові інструментарій для розуміння і критичного сприйняття таких технологій. В рамках курсу розкривається низка важливих питань зокрема, розкрити такі питання: як формують імідж політика, як проводять виборчі кампанії, як застосовують технології пропаганди та інформаційних війн, яким чином у журналістиці конструюються новини і формується культура повсякденного життя.

Код та найменування спеціальності: 

  • 061 Журналістика

ОПП: 

  • Журналістика

Рівень вищої освіти: другий (магістерський)

Форма навчання: 

  • Денна

  • Заочна.