Мета навчальної дисципліни – вивчення студентами теоретичних засад телевиробництва, роль телебачення у суспільстві, специфіки та складових телевізійної комунікації, історичних етапів розвитку телебачення як технології і професії; набуття ними комплексного розуміння сучасного телевізійного процесу та розподілу професійних ролей на ТБ; вивчення студентами особливостей телебачення відповідно до системи жанрів телевізійної журналістики, методів роботи з джерелами інформації, телеаудиторією; ознайомлення з технологією створення аудіовізуального продукту в різних телевізійних жанрах, структурою та принципами верстки телепрограм; вироблення у студентів професійних компетентностей роботи у творчій групі, планування знімального процесу, моделювання телевізійних повідомлень, критичного аналізу творів у сучасному телеефірі тощо.

Код та найменування спеціальності: 

  • 061 Журналістика

ОПП: 

  • Журналістика

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

  • Денна