Мета навчальної дисципліни – формування системного уявлення студентів про мову, слово як основну лексичну одиницю, оволодіння теоретичною базою сучасної української лексикології та фразеології. На основі теоретичних знань студенти повинні засвоїти норми слововжитку, усвідомити місії комунікативної, репрезентативної та культуроносної функцій української мови в медіа.

Код та найменування спеціальності: 

  • 061 Журналістика

ОПП: 

  • Журналістика

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

  • Денна

  • Заочна


Код та найменування спеціальності: 

  • 061 Журналістика

ОПП: 

  • Реклама та PR

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

  • Денна

  • Заочна.