Мета навчальної дисципліни – забезпечити розвиток загальних та спеціальних компетентностей студентів-журналістів; розвити здатність використовувати отримані теоретичні знання зі стилістики та культури мови як лінгвістичного вчення про функціонування мови, а також виробити вміння та навички аналізувати та продукувати стилістично довершені тексти різного типу відповідно до мети, призначення, умов спілкування в процесі їх майбутньої роботи.

Код та найменування спеціальності: 

  • 061 Журналістика

ОПП: 

  • Журналістика

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

  • Денна