Мета навчальної дисципліни – формування системного уявлення студентів про мову, речення як основну синтаксичну одиницю, оволодіння теоретичною базою сучасного українського синтаксису та пунктуації.

Код та найменування спеціальності: 

  • 061 Журналістика

ОПП: 

  • Журналістика

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

  • Денна