Код та найменування спеціальності: 
229 Громадське здоров’я
ОПП: 
Громадське здоров’я
Рівень вищої освіти: другий (магістерський)
Форма навчання: 
Денна
Заочна.