Код та найменування спеціальності: 

  • 035 Філологія. 035.01 Українська мова та література

ОПП: 

  • Українська мова та література.

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

  • Денна