Метою викладання навчальної дисципліни “Міжнародна економіка” є формування у студентів системного наукового уявлення про теоретичні основи та закономірності розвитку міжнародної економіки та міжнародних економічних відносин, набуття навичок аналізу зовнішньоекономічної політики України у процесі її інтеграції в сучасні світогосподарські структури.

Код та найменування спеціальності: 

  • 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

ОПП: 

  • Країнознавство

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

  • Денна

  • Заочна.