Код та найменування спеціальності: 

·        229 Громадське здоров’я

ОПП: 

·        Громадське здоров’я

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

·        Денна

·        Заочна.