Навчальна дисципліна «Психофармакологія та основи нейропсихології» вивчає особливості впливу лікарських засобів на вищу нервову діяльність (ВНД) і психічні функції; загальні принципи вивчення мозкових механізмів вищих психічних функцій (ВПФ) на матеріалі локальних уражень мозку.


Код та найменування спеціальності: 

229 Громадське здоров’я

ОПП: 

Громадське здоров’я

Рівень вищої освіти: другий (магістерський)

Форма навчання: 

Денна

Заочна.